Pro případ ohrožení – užitečné publikace a weby

fireV průběhu života můžeme být svědky událostí, které lze označit jako mimořádné. Přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují také obvykle velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

 

Obecné zásady

V krizové situaci je dobré se držet těchto základních pravidel.

Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

Netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

Nepodceňujte vzniklou situaci.

Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek.

 

Publikace pro případ ohrožení

 

Bližší informace, jak jednat v mimořádné situaci, jak jí v rámci možností předcházet a další užitečné rady a tipy, naleznete např. v následujících publikacích:

 

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

Tato publikace je na webu Ministerstva vnitra k dispozici také v angličtině, němčině a francouzštině.

In Case of Danger - Citizens´ Handbook

Im Gefahrenfall - Leitfaden für die Bevölkerung

Pour les cas de menace - Manuel pour les habitants

 

CO DĚLAT ... aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí

Nenahraditelný pomocník pro každodenní situace, v nichž se můžete ocitnout - a to nejen doma, ale i na cestách po Evropě.

 

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek

Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo.

 

Užitečné weby

 

Ministerstvo vnitra

Ochrana obyvatel

 

Publikace pro školy

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Příručka pro učitele základních a středních škol obsahuje návod, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku.

 

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Příručka pro učitele základních a speciálních škol (Praha 2003).

 

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany

Příručka pro učitele středních škol (Praha 2005).

 

 

Zdroj: www.mvcr.cz, www.ochranaobyvatel.cz
Poslední aktualizace: Simona Fialová, srpen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5