Rakouský vzdělávací systém

V Rakousku je školní docházka všeobecně povinná pro všechny děti, které v Rakousku trvale žijí, nezávisle na jejich národnosti. Je možno volit mezi soukromými a státními školami. Ve státních školách se neplatí žádné školné. Rakouský školský systém nabízí značný počet vzdělávacích možností a tím zohledňuje různé potřeby a zájmy žáků a jejich rodičů.

 

 

Rakouský systém

 

 

Primární oblast

Všeobecná povinná školní docházka začíná po ukončení šestého roku života čtyřletou obecnou (nebo zvláštní) školou. Předškolní docházka je možná od ukončeného pátého roku života. Obecná škola poskytuje všem žákům a žákyním stejné základní vzdělání. Jejím cílem je poskytnout obsáhlé a zároveň vyvážené všeobecné vzdělání a podporovat sociální, emocionální, intelektuální a tělesné schopnosti a dovednosti žákyň a žáků. Zvláštní škola slouží k podpoře a výchově duševně a fyzicky postižených dětí, které nemohou stačit ve vyučování v obecné a hlavní (měšťanské) škole, ale mají se zároveň připravovat na začlenění do světa práce.

 

Sekundární oblast

Po absolvování primární úrovně mají žáci a žákyně možnost volby mezi dvěma typy škol. Školy obou typů jsou vždy čtyřleté: Je to hlavní škola (měšťanská) nebo nižší stupeň všeobecně vzdělávací vyšší školy (AHS).

Hlavní školy poskytují žákům a žákyním základní všeobecné vzdělání, připravují je na pracovní proces a zároveň jim předávají nutné znalosti pro přestup do škol, které jsou v sekundárním stupni II. Nižší stupeň všeobecně vzdělávacích vyšších škol poskytuje obsáhlé a rozšířené všeobecné vzdělání. Po absolvování těchto škol mají žáci a žákyně otevřené velké množství možností, jak dále pokračovat ve vzdělávání. Mohou navštěvovat školy, které jsou zaměřeny buď na všeobecné nebo na odborné vzdělání. Ty školy, které poskytují všeobecné vzdělání, mají žáky a žákyně připravovat především ke studiu na univerzitě a zároveň poskytnout solidní základy pro speciální studium.

Studium na těchto školách trvá čtyři roky a je zakončeno maturitou. Různé formy vyššího stupně všeobecně vzdělávacích vyšších škol (AHS) poskytují žákům a žákyním velké možnosti volby (Gymnázium, Reálné gymnázium, Hospodářské reálné gymnázium). V rámci školní autonomie a školních experimentů mohou jednotlivé školy své učební osnovy modifikovat a vyvíjet své vlastní specifické profily. Aby bylo možné poskytnout obsáhlé a rozšířené všeobecné

vzdělání, existuje základní učební osnova, která je platná pro všechny školy. Nezávisle na těchto povinných předmětech poskytují jednotlivé typy škol, podle svého zaměření, speciální možnosti v určitých oborech. Důraz ve vzdělání se zde klade např. na klasické jazyky, dále na matematiku a přírodní vědy, ekonomiku, nebo výuku hry na hudební nástroje, nebo na výtvarné umění. Žáci a žákyně si mohou takto sami zvolit těžiště svého studia s ohledem na svou plánovanouživotní dráhu.

Dále jsou četné možnosti odborného vzdělání, které jsou dány dvěma směry. Žáci a žákyně se mohou po ukončení povinné školní docházky rozhodnout buď pro duální vzdělávací systém, nebo pokračovat na odborné střední nebo na odborné vyšší škole. Asi pětina všech žáků a žákyň zakončí devátý rok své povinné školní docházky na jednoroční polytechnické škole, která je připraví na přechod do učebního oboru. Odborné vzdělání v učebním oboru probíhá částečně v učebním závodě a částečně v učňovské škole. Úloha učňovské školy je poskytnout všeobecné vzdělání a doplnit odborné specifické znalosti jednotlivých učebních oborů, které žáci získávají v učebních závodech. Od roku 1997 mají absolventi učebních oborů možnost složit odbornou maturitu (Berufsreifeprüfung), která dodatečně znamená přístup k vysokoškolskému vzdělání (univerzita nebo odborná vysoká škola).

Odborné střední školy (BMS) začínají po osmém školním roce a trvají mezi jedním a čtyřmi roky. Odborné vyšší školy (BHS) začínají rovněž po osmém školním roce a mohou být po pěti letech zakončeny maturitou. Nabídka odborných škol sahá od obchodních škol a akademií až po školy se sociálními obory, zemědělské a lesnické školy a širokou skupinu škol pro technická, hospodářská a umělecká povolání. Úspěšné zakončení těchto škol je považováno jako kvalifikace pro výkon odpovídajícího povolání.

 

Terciální oblast

Úspěšné zakončení (maturita) na AHS (Všeobecně vzdělávací vyšší škola) nebo na BHS (Odborná vyšší škola) nebo složení odborné maturity umožňuje přístup na akademie a nástavby, odborné vysoké školy (Fachhochschulen) a univerzity. Od podzimu 2001 se platí na odborných vysokých školách a na univerzitách školné. Naproti tomu v přístupu na odborné vysoké školy a univerzity neexistuje žádné omezení. Nové zákony o studiu předpokládají pro odborné vysoké školy a univerzity tříleté bakalářské studium a na to navazující 1-2leté magisterské studium. Na odborných vysokých školách je možné též inženýrské studium. Absolventi magisterského, nebo inženýrského studia jsou oprávněni absolvovat postgraduální studium, zakončené doktorátem.

 

 

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018
 
Zdroj: https://www.euroskop.cz/
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2