Současný životní styl - celoživotní vzdělávání

Chcete-li být letos v kurzu a zvýšit poptávku na trhu práce, měli byste následovat dlouhodobý trend, který přeje dalšímu vzdělávání v profesním i osobním životě. Ať už zvolíte další stupeň vzdělávání, začnete studovat VŠ při práci nebo se zúčastníte vzdělávacího kurzu, zvýšíte svou hodnotu v očích zaměstnavatelů. Navíc se zařadíte mezi 60 % populace v ČR, která považuje další vzdělávání za samozřejmou součást svého života. Vykročte vpřed

V minulých dobách zaměstnanec působil v jednom podniku celou svoji kariéru,. Dnes je trendem spíše vystřídat zaměstnavatele, profesi i obor. Z toho důvodu si pracovníci dlouhodobě rozšiřují kvalifikaci v rámci firemního vzdělávání, vysokoškolského studia nebo rekvalifikačních a jinak zaměřených vzdělávacích kurzů. 

Důvody dalšího vzdělávání:

  • Vzdělání samo je cílem (uspokojující činnost)
  • Rozvoj sebe sama prostřednictvím vzdělání (člověk chce být vzdělaný)
  • Uplatnění se na trhu práce
  • Pragmatické důvody (získání dokladu o vzdělání)

Dopady dalšího vzdělávání

Další vzdělávání je chápáno jako proces výuky v dalších fázích života dospělých jedinců po dokončení počáteční školní docházky. Celoživotní vzdělávání má pozitivní dopad na konkurenceschopnost jedince, podniku i celé ekonomiky. To je jeden z důvodů, proč se této iniciativy účastnit. Firmy by se měly zapojit do dalšího vzdělávání svých zaměstnanců a sami pracovníci by se měli zvyšování své kvalifikace věnovat i ve svém volném čase. Je třeba si uvědomit, že to nedělají pro zaměstnavatele, ale hlavně pro sebe.

Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysokých školách je definováno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách:

§ 60 Celoživotní vzdělávání

(1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem.
(2) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
(3) Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle tohoto zákona.

 

Zdroj: clanky.vzdelani.cz 

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, únor 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30