Soutěž časopisu REMIX a NICM o fotoaparát

fotoaparat SONYSoutěž o fotoaparát SONY DSC-W310 má funkci motivační, a to k vyplnění dotazníku, který se týká činnosti informačního centra pro mládež, respektive Národního informačního centra pro mládež v hlavním městě Praze (http://www.icm.cz) a časopisu REMIX.

Soutěžní dotazník najdete TADY

Podmínky soutěže

Vyhlašovatel:

Soutěž je vyhlášena regionálním koordinátorem - redaktorem za kraj Prahu v rámci Podpory informačního systému pro mládež projektu Klíče pro život (http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/podpora-informacniho-systemu-pro-mladez) a Národním informačním centrem pro mládež (NICM) .

Kdo může soutěžit:

Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která vyplní a odešle originální dotazník, který je vyvěšen na službě Google Docs pod názvem „Soutěž časopisu REMIX a NICM o fotoaparát". Vyplněním dotazníku se tak každá osoba stává účastníkem soutěže.

Průběh soutěže:

Soutěž trvá dnem vyhlášení 28. listopadu 2011 a uveřejnění odkazu na dotazník „Soutěž časopisu REMIX a NICM o fotoaparát" do ukončení možnosti vyplňování a odesílání dotazníku dne 13. prosince 2011 do 20:00 hodin.

Jak bude vylosován výherce / výherkyně soutěže:

Z došlých dotazníků „Soutěž časopisu REMIX a NICM o fotoaparát" bude vylosován jeden výherce / výherkyně, který(á) dostane od partnera soutěže jeden fotoaparát SONY DSC-W310 a jednu paměťovou kartu o kapacitě 2 GB. Žádné osobě nenáleží automaticky výhra pouze na základě vyplnění dotazníku. Výherce / výherkyně bude vylosován(a) pouze na základě došlých, řádně vyplněných dotazníků s kontaktními údaji.

Výherce / výherkyně:

Vylosovaný(á) výherce / výherkyně bude na základě uvedených kontaktních údajů v dotazníku oslovena regionálním koordinátorem - redaktorem za kraj Prahu, aby si převzala osobně cenu v prostorách Národního informačního centra pro mládež v otevírací době centra, po předešlé dohodě o datu a čase setkání.

Další informace:

Osobní údaje účastníků a účastnic soutěže do doby stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyhlašovatel odstraní ze všech nosičů a úložišť. Odesláním formuláře dotazníku vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje vyhlašovateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, e-mailové adresy, a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla NICM; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit, anebo neudělit cenu: a to pokud, nastanou závažné důvody ze strany vyhlašovatele nebo i výherce/výherkyně. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování formulářů a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech týkajících se soutěže včetně kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Vyhlašovatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na http://www.icm.cz.

Vyhlašovatel také cenu nedělí, pokud se v soutěži sejde malý počet vyplněných dotazníků, nebo pokud nebudou u vylosovaného výherce/výherkyně uvedeny kontaktní údaje nebo nejsou-li kontaktní údaje pro oslovení funkční. Za tohoto předpokladu pak dojde k vylosování nového vítězného dotazníku.

Vyhlašovatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher.

__

Pavel Dvořák, regionální koordinátor - redaktor, kraj Praha

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5