Soutěž pro mladé vědce a novináře zabývající se vztahem mezi státem a trhem

Soutěž pro mladé vědce a novináře zabývající se vztahem mezi státem a trhem vypsaná Nadací Hannse Martina Schleyera.

Německá Nadace Hannse Martina Schleyera (Hanns Martin Schleyer-Stiftung) vypsala 6. ročník soutěže pro mladé vědce a novináře na téma „Ein neues Verhältnis zwischen Staat und Markt? - Ordnungspolitische Lehren aus der Finanzkrise" („Nový vztah mezi státem a trhem? - Poučení z finanční krize pro oblast politického řádu").

Do soutěže lze zasílat práce či pořady pojednávající o uvedeném tématu sepsané nebo odvysílané v německém jazyce, jež byly zveřejněny po 1. lednu 2011. Mohou se do ní přihlásit autoři, kteří ke dni 29. února 2012 budou mladší než 35 let.

Soutěžní práce nebo pořady se mají týkat problematiky rostoucí vzájemné závislosti mezi státními zásahy a fungováním tržních sil a otázky zvládání budoucích finančních krizí, a to i z hlediska dopadu na fungování demokracie a tržního hospodářství.

Vítězové soutěže obdrží cenu „Friedwart Bruckhaus-Förderpreis", přičemž se počítá s udělením celkem tří cen po 5000 EUR, případně většího počtu cen rozdělených na menší částky.

Do soutěže se mohou přihlásit:

- mladí vědci, kteří se již v rámci svého výzkumu zabývali uvedeným tématem

- novináři, jejichž články v tisku nebo pořady v rozhlase či televizi byly věnovány všeobecně srozumitelnému výkladu vědeckých poznatků a popisu praktických zkušeností z dané oblasti

 

O udělení cen rozhoduje porota, proti jejímuž rozhodnutí se nelze odvolat.

Ceny budou předány v Berlíně dne 7. prosince 2012 v rámci akce pod názvem FORUM BERLIN.

Soutěžní práce, k nimž je třeba přiložit krátké resumé v rozsahu jedné strany, životopis a fotografii, je třeba zaslat do 29. února 2012 na následující adresu:

Hanns Martin Schleyer-Stiftung

Stadtwaldgürtel 42

50931 Köln

Deutschland

 

Bližší informace: www.schleyer-stiftung.de

 

Vložila: L. Odvárková, říjen 2011
Zdroj. AIA DZS, www.zahranici-stipendium.cz
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2