Společný studijní magisterský program s Francií

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyNa MŠMT se obrátili pracovníci francouzského velvyslanectví a francouzského ministerstva školství a výzkumu se žádostí o vytvoření podmínek pro posílení spolupráce mezi francouzskými a českými vysokými školami. Předmětem jednání je vytvoření česko-francouzského programu pro podporu společných magisterských studijních programů - tzv. „joint-master"/„double-master". Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce tuto myšlenku podpořit v rámci rozvojových programů.

 

Všechny vysoké školy obdržely dopis č.j. 13 319/2007-30 ze dne 14.5.2007, ve kterém bylo mimo jiné uvedeno:

Předpokládá se, že návrh projektu bude obsahovat i bližší údaje k příslušnému studijnímu programu a partnerské instituci, a to zejména:1) Údaje týkající se institucí ve Francii a v ČR: Univerzita nebo škola, fakulta/katedra, ústav Úplná adresa Odpovědný pracovník projektu Jiné instituce případně se účastnící projektu Stručný životopis odpovědných francouzských a českých pracovníků projektu 2) Stav případné současné spolupráce s partnerskou institucí 3) Popis projektu zamýšleného na rok 2008/2009: Organizace přednášek Jazyk výuky Etapy provedení Způsoby přijímání studentů (úroveň, zápisné, počet) Mobilita vyučujících pedagogů a studentů Způsoby prověřování znalostí Vydávaný(é) diplom(y)......"

 

Lze očekávat, že další kolo česko-francouzských jednání proběhne v září až v říjnu letošního roku. V listopadu by mohlo být podepsáno společné memorandum a poté bude výzva pro podávání projektů zveřejněna. Předpokládá se, že projekty by mohly být podávány k termínu 31.1.2008 (navrženo francouzské straně).

Finanční podporu bude možno čerpat po výběrovém řízení, které musí proběhnout na bilaterální úrovni. Nelze proto očekávat, že bude možno finanční podporu čerpat dříve než v dubnu příštího roku na přípravu a dolaďování společných studijních programů; na mobilitu studentů, u programů, které již budou akreditovány na obou stranách a úspěšně projdou výběrovým řízením, pak od akademického roku 2008/09.

Jak již bylo uvedeno ve zmíněném dopise č.j. 13 319/2007-30, finanční podpora bude určena na mobility studentů v rámci realizace studijního programu, dále ke konání setkání odpovědných reprezentantů institucí obou zemí tak, aby připravili zavedení společných studijních programů a bude ji možno použít na úhradu cestovného a pobytů v partnerských zemích. Předpokládáme, že bude moci být podpořeno 5-10 projektů pro přípravu společných magisterských studijních programů.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecny-studijni-magistersky-program-s-francii

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30