Talent nejen na internetu

Jak si stojí čeští žáci v mezinárodním srovnání?Klesá úroveň českého školství? Máme mezi žáky středních škol budoucí vědce světové úrovně? Na tyto a podobné otázky budou v rámci akce Talent nejen na internetu hledat a nabízet odpovědi organizátoři aktivit pro nadané a také úspěšní řešitelé projektů v soutěžních i nesoutěžních aktivitách. Přijďte se setkat s mladými nadějemi české vědy a techniky. Položte otázky lidem, kteří nadějné žáky připravují pro budoucí studium a srovnání s mezinárodní konkurencí.

Talentcentrum Národního institutu dětí a mládeže MŠMT pořádá

Tiskovou konferenci a setkání s úspěšnými řešiteli projektů

Dne 29.3.2011 od 10.00

Místo: Národní informační centrum mládeže, Na Poříčí 4, Praha 1

Účastníci: Jan Vodička a Vojěch Tutr, Národní institut dětí a mládeže; 

Prezentovat své úspěchy budou:

Charlota Blunárová, autorka vítězného projektu Středoškolské odborné činnosti v roce 2010

Ondřej Novák, řešitel výzkumného projektu a spoluautor článku

David Wagenknecht, řešitel výzkumného projektu v rámci mezinárodního programu Schola Ludus

 Téma: Co pomůže žákovi ZŠ k publikaci ve vědeckém časopise?

Co je třeba k vítězství mezi projekty SOČ?

Jak se snadno pozná dobrý učitel?

 

29.3.2011 Panelovou diskuzi o možnostech pro zájemce o vědu a techniku

Čas konání:, 18:00, ukončení se předpokládá v 19:30.

Místo: Národní informační centrum mládeže, Na Poříčí 4, Praha 1

Diskuze (obraz a zvuk) bude přenášena online na adrese https://obelix.cesnet.cz/talnet-cafe . Posluchači budou moci zadávat hostům otázky pomocí chatu.

Panelisté:

RNDr. Naďa Štysová - Schola Ludus; Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. - EUSO, Biologická olympiáda; Mgr. Světla Zelendová - Talnet, PaedDr. Milan Škrabal - Středoškolská odborná činnost, Mgr. Petr Zapletal - Asociace malých debrujárů ČR, Mgr. Julius Kolín - AMAVET.

Téma: Nabídka aktivit pro nadané či motivované zájemce o přírodní vědy a techniku dostupné v ČR. Pro orientaci uvádíme příklady otázek, na které by měli účastníci odpovědět:

  • Co mladým zájemcům o vědění, bádání, poznávání a experimentování nabízíme?
  • Pro jakou cílovou skupinu jsou naše aktivity určeny?
  • Jaké jsou pozitivní výsledky, ohlasy, co se nám osvědčilo?
  • Jak se může zájemce zúčastnit/přihlásit a co je k tomu potřeba?

 

31.3.2011 Panelovou diskuzi o nadání a jak s nadanými pracuji pedagogové, poradci a výzkumníci

Čas konání: 18:00, ukončení se předpokládá v 19:30.

Místo: Matematicko-fyzikální fakulta UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost bude označena

Diskuze (obraz a zvuk) bude přenášena online na adrese https://obelix.cesnet.cz/talnet-cafe . Posluchači budou moci zadávat hostům otázky pomocí chatu.

Panelisté:

Doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.; Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.; Mgr. Miloslav Hubatka, Mgr. Libuše Vlková, RNDr. Stanislav Zelenda, PhDr. Eva Vondráková.

Téma: Nadání - různé pohledy a zkušenosti s identifikací a podporou nadaných.

  • Jak na nadání nahlížíme ve své pedagogické, poradenské praxi či ve výzkumu?
  • Jak se nám daří nadané žáky vyhledávat?
  • Co se nám osvědčilo při jejich podpoře, motivaci k dalšímu rozvoji?
  • Jaké příklady dobré praxe při podpoře nadaných na školách, v mimoškolních aktivitách, v poradnách a jinde můžeme z našich zkušeností uvést?

 

Kontaktní osoba pro všechny akce: Vojtěch Tutr, email: vojtech.tutr@nidm.cz, tel: 221912704, www.talnet.cz

Zdroj: TZ Talentcentra
Vložila: L. Odvárková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31