Zprávy z partneských stránek

Jak dál s ICT ve všeobecném vzdělávání

Česká škola - 17 Duben, 2009 - 03:00
Od školního roku 2007/2008 pracují základní školy podle vlastních školních vzdělávacích programů, které si samy zpracovávají na základě rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV). Obdobná změna čeká gymnázia, pro něž jsou rámcové vzdělávací programy pro gymnázia (RVP G) povinné od školního roku 2009/2010. Ačkoli jsou oba dokumenty relativně nové, Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP), který je hlavním autorem a garantem obou národních kurikulárních dokumentů, již nyní pracuje na přípravě inovací. Jednou z oblastí, nad kterou se odborníci zamýšlejí, je oblast informačních a komunikačních technologií (ICT).
Kategorie: Jinde píší

Maják v bouři pomůže při přijímačkách. Pokud zaplatíte

Česká škola - 17 Duben, 2009 - 03:00
Poslali přihlášku na stejnou školu jako před rokem jejich vrstevníci. Šanci na přijetí mají ale pětkrát nižší. Alespoň v prvním kole přijímaček, které se koná v dubnu. Nepomůže jim ani skutečnost, že dětí je stále méně a počet míst na středních školách roste. Vysvětlení je jednoduché: "Nezvedl se zájem o některé obory, začala platit nová pravidla," přibližuje ředitel pražské Obchodní akademie Heroldovy sady Richard Žert.
Kategorie: Jinde píší

Novela školského zákona přináší řadu změn. Odbory i zaměstnavatelé je vítají

Česká škola - 17 Duben, 2009 - 03:00
Slibovaná druhá vlna novelizace školského zákona je ve vnějším připomínkovém řízení. Nově upravuje celou řadu oblastí života školy. Mimo jiné posiluje pravomoci škol při ochraně bezpečnosti a zdraví žáků a žákyň a vychází vstříc i školské veřejnosti v otázce odvolávání a jmenování ředitelů. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška dnes navrhované změny představil na jednání tripartity.
Kategorie: Jinde píší

iHNed.cz: Poplach kolem deváťáků. Bém napsal dopis rodičům kvůli přijímačkám

Česká škola - 17 Duben, 2009 - 03:00
Soukromá společnost Scio dostane statisíce korun od magistrátu a za to pustí školy a rodiče do svého informačního systému. Přinášíme výběr z médií k této problematice.
Kategorie: Jinde píší

World Community Grid aneb pomáháme dětem

Česká škola - 17 Duben, 2009 - 03:00
World Community Grid (WCG) je největší veřejná humanitární sít, která shromažďuje nevyužité výpočetní výkony počítačů dobrovolníků z celého světa. Výkon takovéhoto virtuálního superpočítače pak usnadňuje vědcům například zkoumání a analýzu mikroskopických vzorků tkání. Denně je díky WCG zpracováno tolik vzorků, že by na jejich analýzu běžný počítač potřeboval více jak sto let.
Kategorie: Jinde píší

Jak vykroužit čtverec

Česká škola - 16 Duben, 2009 - 03:00
Dnes (snad) naposled se vracím ke konstrukci čtverce. Poprvé jsem se o ní zmínil v článku Obdélník? Neznám…, podruhé v blogu Ryska a úhloměr v geometrii. Tam jsem reagoval na jednu poznámku v diskusi, že čtverec se dá sestrojit jen pomocí kružítka, že prý je to úloha pro základní školu. Trochu provokativně jsem dal tuto úlohu „do placu“ a byl jsem zvědav, kdo na co přijde. Dostaly se ke mně různé nápady, žádné řešení však nebylo správné. A protože se mnozí z vás o správné řešení zajímali a protože je to už dost dlouho, nerad bych zůstal dlužen odpověď. Následující text není zrovna beletrie, ale kdo se chce trošičku potrápit přemýšlením, podívejte se.
Kategorie: Jinde píší

Maturita startuje - a bude levnější

Česká škola - 16 Duben, 2009 - 03:00
Přípravy společné části nové maturitní zkoušky vstoupily do posledního období, v němž se do ověřování obsahové a organizační připravenosti postupně zapojí všechny školy s maturitními ročníky. MŠMT nyní přichází s návrhem příslušné vyhlášky, projektem „maturitní generálky" a s upraveným a podstatně levnějším logistickým zajištěním.
Kategorie: Jinde píší

Zavádění alternativního komunikačního systému VOKS u žáků s kombinovaným postižením

Česká škola - 16 Duben, 2009 - 03:00
VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém) ve světě známý jako PECS tj. Picture Exchange Communication System využívá obrázků k nonverbální komunikace například s dětmi s poruchami autistického spektra.
Kategorie: Jinde píší

Informace o nabytí účinnosti nařízení vlády č. 98/2009 Sb.

Česká škola - 16 Duben, 2009 - 03:00
Dne 16. 4. 2009 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 98/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie: Jinde píší

Příručka pro příjemce verze 2, platná od 15. 4. 2009

Česká škola - 16 Duben, 2009 - 03:00
Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) zveřejňuje Příručku pro příjemce verze 2, která je platná k datu 15. dubna 2009.
Kategorie: Jinde píší

Dotaz členky školské rady

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 03:00
Otázka: Ředitel školy nedostatečně poskytuje informace, o které ho žádáme. Můžeme informace žádat i dle z.č.106/1999 Sb., o kterém jste zde psali?
Kategorie: Jinde píší

Ministerstvo: Podpora celoživotního učení je součástí národního protikrizového plánu

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 03:00
Současná hospodářská krize podle informace z ministerstva školství neohrozí zahájení druhé fáze vzdělávacího projektu UNIV, který už tři roky zavádí nový princip vzdělávání dospělých na středních školách v krajích. První fáze projektu skončila v červnu 2008, řešen byl zatím v osmi krajích. Zahájení druhé fáze předpokládá ministerstvo v červenci. Kromě Prahy se tentokrát projekt rozšíří do všech krajů.
Kategorie: Jinde píší

Co nejvíc ovlivňuje mladé lidi?

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 03:00
Jaké jsou názory a hodnoty dnešních středoškoláků? Kdo má na ně největší vliv? Jaký je jejich životní styl? Na tyhle a další otázky chtěl získat odpověď sociologický průzkum, který na přelomu roku 2008/2009 provedla společnost Člověk v tísni, o. p. s. a jehož výsledky zpracovala agentura Millward Brown.
Kategorie: Jinde píší

MŠMT pokračuje intenzivně s evropskými projekty

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 03:00
Ve středu 8. dubna se na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy uskutečnilo projednávání další trojice projektů spolufinancovaných z prostředků Evropského sociálního fondu – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Veřejné projednání u tzv. kulatého stolu je standardní součástí připomínkového a schvalovacího procesu všech projektů. Projekty spolufinancované z prostředků EU jsou jednou z priorit ministerstva v tomto období.
Kategorie: Jinde píší

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2009

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 03:00
MŠMT zveřejňuje přehled učebních plánů dobíhajících vzdělávacích programů základního vzdělávání, platných od školního roku 2009/10.
Kategorie: Jinde píší

7th European Union Science Olympiad: Úspěch předčil veškerá očekávání

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 03:00
Na konci února se na Přírodovědecké fakultě UK uskutečnilo výběrové soustředění a přípravný kurz před letošním 7. ročníkem soutěže EUSO (European Union Science Olympiad). Konalo se pod vedením doc. RNDr. Jana Černého, Ph.D. z Katedry buněčné biologie PřF UK. Z PřF UK dále prezentovali pokročilé experimentální techniky Mgr. Petr Jedelský a Mgr. Radovan Fišer. Středoškolští studenti, kteří se na Přírodovědeckou fakultu UK letos přijeli připravit na nově etablovanou prestižní soutěž, byli mimořádně schopní. Úspěch, jakého o měsíc později dosáhli, byl ale i tak nad veškerá očekávání.
Kategorie: Jinde píší

Vzdělávací nabídka pro školy - „Napoleon - vojevůdce, císař a génius“

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 03:00
Od 18. dubna do 1. listopadu proběhne pod společným vedením českých a rakouských odborníků a pořadatelů Dolnorakouská zemská výstava 2009, která se ponese ve znamení společné historie a zvláště se zaměří na sousední regiony z obou stran hranice – Vysočinu a Dolní Rakousko. Podnětem k uspořádání první přeshraniční výstavy je snaha připomenout pád „železné opony“, ke kterému došlo před 20 lety. Výstava se bude konat v městech Telč, Raabs a Horn.
Kategorie: Jinde píší

Slavnostní otevření Zelené oázy ve Starých Ždánicích

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 03:00
Waldorfská mateřská škola ve Starých Ždánicích (Pardubický kraj) uspořádala 8. dubna slavnostních otevření projektu „Zelená oáza“ v programu Škola pro udržitelný život. Odpolední akce se zúčastnilo zhruba 20 dětí ze školky a 50 příznivců z řad rodičů a místních obyvatel. Je to první slavnostní otevření v programu v roce 2009.
Kategorie: Jinde píší

Návrh vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - MŠMT duben 2009

Česká škola - 14 Duben, 2009 - 03:00
Návrh předkládané vyhlášky je zpracován na základě zákonného zmocnění v § 81 odst. 11 a § 113a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která jsou přijata k vydání vyhlášky upravující konání maturitní zkoušky novým způsobem. Návrh vychází z ustanovení § 77 a následujících školského zákona (doznala v průběhu uplynulých let řady upřesnění, zejména v rámci novely školského zákona zákonem č. 242/2008 Sb.), kde ustanovení týkající se reformy maturitní zkoušky mají odloženu účinnost.
Kategorie: Jinde píší

Podpořme vzdělání, dokud je čas

Česká škola - 14 Duben, 2009 - 03:00
Svůj sloupek na stránkách Učitelských novin věnoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška tentokrát hlubším příčinám nedobrého stavu českého vzdělávacího systému. Na prvním místě je to dlouhodobé podfinancování.
Kategorie: Jinde píší

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3