Zprávy z partneských stránek

MŠMT pokračuje intenzivně s evropskými projekty

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 02:00
Ve středu 8. dubna se na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy uskutečnilo projednávání další trojice projektů spolufinancovaných z prostředků Evropského sociálního fondu – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Veřejné projednání u tzv. kulatého stolu je standardní součástí připomínkového a schvalovacího procesu všech projektů. Projekty spolufinancované z prostředků EU jsou jednou z priorit ministerstva v tomto období.
Kategorie: Jinde píší

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2009

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 02:00
MŠMT zveřejňuje přehled učebních plánů dobíhajících vzdělávacích programů základního vzdělávání, platných od školního roku 2009/10.
Kategorie: Jinde píší

7th European Union Science Olympiad: Úspěch předčil veškerá očekávání

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 02:00
Na konci února se na Přírodovědecké fakultě UK uskutečnilo výběrové soustředění a přípravný kurz před letošním 7. ročníkem soutěže EUSO (European Union Science Olympiad). Konalo se pod vedením doc. RNDr. Jana Černého, Ph.D. z Katedry buněčné biologie PřF UK. Z PřF UK dále prezentovali pokročilé experimentální techniky Mgr. Petr Jedelský a Mgr. Radovan Fišer. Středoškolští studenti, kteří se na Přírodovědeckou fakultu UK letos přijeli připravit na nově etablovanou prestižní soutěž, byli mimořádně schopní. Úspěch, jakého o měsíc později dosáhli, byl ale i tak nad veškerá očekávání.
Kategorie: Jinde píší

Vzdělávací nabídka pro školy - „Napoleon - vojevůdce, císař a génius“

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 02:00
Od 18. dubna do 1. listopadu proběhne pod společným vedením českých a rakouských odborníků a pořadatelů Dolnorakouská zemská výstava 2009, která se ponese ve znamení společné historie a zvláště se zaměří na sousední regiony z obou stran hranice – Vysočinu a Dolní Rakousko. Podnětem k uspořádání první přeshraniční výstavy je snaha připomenout pád „železné opony“, ke kterému došlo před 20 lety. Výstava se bude konat v městech Telč, Raabs a Horn.
Kategorie: Jinde píší

Slavnostní otevření Zelené oázy ve Starých Ždánicích

Česká škola - 15 Duben, 2009 - 02:00
Waldorfská mateřská škola ve Starých Ždánicích (Pardubický kraj) uspořádala 8. dubna slavnostních otevření projektu „Zelená oáza“ v programu Škola pro udržitelný život. Odpolední akce se zúčastnilo zhruba 20 dětí ze školky a 50 příznivců z řad rodičů a místních obyvatel. Je to první slavnostní otevření v programu v roce 2009.
Kategorie: Jinde píší

Návrh vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - MŠMT duben 2009

Česká škola - 14 Duben, 2009 - 02:00
Návrh předkládané vyhlášky je zpracován na základě zákonného zmocnění v § 81 odst. 11 a § 113a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která jsou přijata k vydání vyhlášky upravující konání maturitní zkoušky novým způsobem. Návrh vychází z ustanovení § 77 a následujících školského zákona (doznala v průběhu uplynulých let řady upřesnění, zejména v rámci novely školského zákona zákonem č. 242/2008 Sb.), kde ustanovení týkající se reformy maturitní zkoušky mají odloženu účinnost.
Kategorie: Jinde píší

Podpořme vzdělání, dokud je čas

Česká škola - 14 Duben, 2009 - 02:00
Svůj sloupek na stránkách Učitelských novin věnoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška tentokrát hlubším příčinám nedobrého stavu českého vzdělávacího systému. Na prvním místě je to dlouhodobé podfinancování.
Kategorie: Jinde píší

Stanovisko PedF UK ke tvorbě standardu kvality profese učitele

Česká škola - 14 Duben, 2009 - 02:00
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vydala své stanovisko k připravovanému Standardu kvality profese učitele.
Kategorie: Jinde píší

Přednáška OpenOffice.org pro žáky, studenty a učitele

Česká škola - 14 Duben, 2009 - 02:00
Přednáška prezentovaná na konferenci Počítač ve škole, která se konala 7.-9. dubna 2009 na Gymnáziu Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě.
Kategorie: Jinde píší

Obamův stimul pro školy

Česká škola - 14 Duben, 2009 - 02:00
Někteří z vás už možná slyšeli, že se nový americký prezident Barack Obama bez ohledu na růst státního dluhu pokouší napravit ekonomiku své země velkými pobídkami ve formě finančních dotací poskytovaných důležitým oblastem národního hospodářství. Velmi známá je pomoc finančnímu sektoru či automobilkám. Méně známý je fakt, že do plánu na obnovu ekonomiky byl zahrnut též tzv. stimul (více než 100 miliard dolarů) pro školství Celých 44 miliard má být k dispozici hned teď v dubnu, další část na podzim.
Kategorie: Jinde píší

Kulatý stůl SKAV: Kam se má ubírat využívání vzdělávacích technologií ve výuce?

Česká škola - 14 Duben, 2009 - 02:00
SKAV, o. s. a SVP PedF UK vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které se uskuteční dne 16. dubna 2009 od 10 hodin v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.
Kategorie: Jinde píší

Médea Security připravuje tři služby: Vypátrej a zachraň, Drug Free Zone a Preceptor

Česká škola - 14 Duben, 2009 - 02:00
Bývalý velitel Národní protidrogové centrály Jiří Komorous míří se svým novým projektem Antidrogové agentury Médea Security (A.D.A.) i do škol. Kromě přednášek na téma drogové problematiky nabízí školám možnost zařadit se na seznam podniků a institucí v rámci tzv. Drug Free Zone, tedy zóny, kde se minimalizuje výskyt drog.
Kategorie: Jinde píší

Možnosti financování studia na vysoké škole (nejen soukromé)

Česká škola - 14 Duben, 2009 - 02:00
BIVŠ (Bankovní institut vysoká škola) provedlo rozbor nákladů na studium na státních i soukromých školách a nabízí studentům několik možností, jak získat finanční prostředky na studium, zvýšit si kvalifikaci a konkurenční výhody na trhu práce.
Kategorie: Jinde píší

Ocenění VÚP za modernizaci výuky

Česká škola - 13 Duben, 2009 - 02:00
V polovině března se v Praze v prostorách ČVÚT konal 46. ročník mezinárodního festivalu TECHFILM 2009 s mottem „Technologie pro život“ a 4. ročník mezinárodní konference EMTECH.
Kategorie: Jinde píší

Dobrovolnictví a konference o mládeži v diskuzním pořadu ČRo

Česká škola - 13 Duben, 2009 - 02:00
8. dubna 2009 odvysílal ČRo 6 (Studio STOP) pořad věnovaný dobrovolnictví a Evropské konferenci o mládeži, kterou pořádalo české předsednictví 12. a 13. března v Praze. Hosty pořadu byli Pavel Trantina, ředitel odboru pro záležitosti EU MŠMT, Michal Kadera, ředitel společnosti Cebre v Bruselu a Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.
Kategorie: Jinde píší

5. Národní konference eTwinning v Poděbradech - výstupy

Česká škola - 10 Duben, 2009 - 02:00
Národní podpůrné středisko pro eTwinning pořádalo pro učitele a další pracovníky v oblasti školství Národní konferenci eTwinning, která proběhla 3. a 4. dubna 2009 v Poděbradech.
Kategorie: Jinde píší

Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání

Česká škola - 9 Duben, 2009 - 02:00
Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, č.j. 3 638/2009-26 ze dne 7. dubna 2009.
Kategorie: Jinde píší

Jaké jsou vzdělanostní šance dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí?

Česká škola - 9 Duben, 2009 - 02:00
Dva výzkumy společností Člověk v tísni a GAC, které byly zaměřeny na analýzu podoby a příčin segregace dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, přinesly mnohá alarmující zjištění. MŠMT se na jejich základě chystá podpořit opatření směřující k odstranění vzdělávacích důsledků sociálního znevýhodnění.
Kategorie: Jinde píší

Národní projekt KLÍČE PRO ŽIVOT

Česká škola - 9 Duben, 2009 - 02:00
Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.
Kategorie: Jinde píší

Konference Muži do škol

Česká škola - 9 Duben, 2009 - 02:00
Dne 10. března 2009 se na MŠMT konala zajímavá konference Muži do škol.
Kategorie: Jinde píší

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
1
2
3