Zprávy z partneských stránek

Zápis z kulatých stolů k novelizaci vyhlášek 72/2005 Sb. a 73/2005 Sb.

Novinky z EDU.cz - 21 Červen, 2011 - 22:05
Cílem kulatých stolů bylo seznámit pedagogickou veřejnost s novelami vyhlášek vzhledem k jejich účinnosti od nového školního roku 2011/2012.
Kategorie: Jinde píší

K vyhlášce o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Novinky z EDU.cz - 21 Červen, 2011 - 15:38
Pracovník MŠMT se v článku věnuje případům, na něž se vztahuje novela, vyhláška č. 57/2010 Sb.: komu se podává hlášení o úrazu, jak vést knihu úrazů a kdy se vyhotovuje záznam o úrazu.
Kategorie: Jinde píší

Kurikulární reforma: druhé on-line dotazníkové šetření na školách dokončeno

Novinky z EDU.cz - 21 Červen, 2011 - 15:22
Cílem šetření bylo získat informace o procesu tvorby ŠVP v MŠ a ZŠ i další data, která by pomohla při vyhodnocování realizace kurikulární reformy.
Kategorie: Jinde píší

Nové číslo Europass newsletter

Novinky z EDU.cz - 21 Červen, 2011 - 14:35
Newsletter přináší praktické informace pro ty, kdo hledají nové možnosti práce v EU. Hledání práce v zahraničí usnadní absolventům SŠ Europass - dodatek k osvědčení.
Kategorie: Jinde píší

Vzdělávací kurz "multikulturní skupinový vedoucí"

Novinky z EDU.cz - 21 Červen, 2011 - 13:51
Německo-česko-polský vzdělávací kurz je adresovaný pedagogům a pracovníkům věnujícím se výměnám mládeže, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci. Přihlášky se přijímají do 14. září.
Kategorie: Jinde píší

Druhá kola přijímacího řízení na vysoké školy

Novinky z EDU.cz - 21 Červen, 2011 - 09:14
NICM zpracoval seznam VŠ, které vypisují druhá kola přijímacího řízení. Většina těchto škol přijímá studenty na základě doložených výsledků ze střední školy.
Kategorie: Jinde píší

Závěrečný účet kapitoly MŠMT za rok 2010

Novinky z EDU.cz - 21 Červen, 2011 - 08:51
Závěrečná zpráva o kapitole MŠMT za rok 2010 - hospodaření s prostředky státního rozpočtu v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.
Kategorie: Jinde píší

Novelizace zákona o dobrovolnické službě

Novinky z EDU.cz - 21 Červen, 2011 - 08:40
Praxe dobrovolnických organizací a projektů ukázala rezervy zákona o dobrovolnické službě. Evropský rok dobrovolnictví je příležitostí k provedení změn na poli dobrovolnictví včetně úpravy tohoto zákona.
Kategorie: Jinde píší

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2011/2012

Novinky z EDU.cz - 20 Červen, 2011 - 15:02
Seznam soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ve školním roce 2011/2012: předmětové soutěže, umělecké soutěže a ostatní.
Kategorie: Jinde píší

Z celostátního setkání pracovníků školních družin a klubů

Novinky z EDU.cz - 20 Červen, 2011 - 14:51
Výměna zkušeností, účast na zajímavých dílnách či debata o úloze ŠD a ŠK ve výchově dětí, to byly hlavní body pražského dvoudenního celostátního setkání.
Kategorie: Jinde píší

Vyšlo nové číslo zpravodaje projektu Kurikulum S

Novinky z EDU.cz - 20 Červen, 2011 - 11:32
Z obsahu: výsledky šetření mezi lektory a učiteli o připravenosti škol na kurikulární reformu, tvorba ŠVP, regionální konzultační centra v Královéhradeckém kraji a v kraji Vysočina.
Kategorie: Jinde píší

Sloučení VÚP s NÚOV a s IPPP

Novinky z EDU.cz - 20 Červen, 2011 - 09:05
Od 1. 7.2011 dochází ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: VÚP, NÚOV a IPPP. Nástupnická organizace nese název Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
Kategorie: Jinde píší

Informace pro maturanty při předání maturitních vysvědčení

Novinky z EDU.cz - 20 Červen, 2011 - 08:49
Informace k předání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích společné části, který dnes obdrží ředitelé škol.
Kategorie: Jinde píší

Uzavření vzdělávacího systému LMS CISKOM pro účastníky a tutory/lektory

Novinky z EDU.cz - 18 Červen, 2011 - 13:05
Dnem 30. června 2011 od 20:00 bude uzavřen vzdělávací systém pro všechny účastníky a tutory/lektory. Plánované zpřístupnění systému LMS 15. srpna od 10:00 hod.
Kategorie: Jinde píší

Výzva - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Novinky z EDU.cz - 17 Červen, 2011 - 13:44
Průběžná výzva k předkládání projektových žádostí pro oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Kategorie: Jinde píší

Dárek pro střední školy k novému školnímu roku: 1,5 miliardy z fondů EU

Novinky z EDU.cz - 17 Červen, 2011 - 13:27
MŠMT zveřejňuje seznam šablon, prostřednictvím kterých budou moci SŠ žádat o dotace. Dotace jsou určeny pro mimopražské SŠ.
Kategorie: Jinde píší

Čtou si žáci o prázdninách? Měli by!

Novinky z EDU.cz - 17 Červen, 2011 - 11:18
Učitelé nemohou ovlivnit, co budou žáci dělat o prázdninách. Mohou ale žáky vybavit informacemi a dovednostmi, které je navedou správným směrem.
Kategorie: Jinde píší

Je vhodné vyučovat cizí jazyk žáky se sluchovým postižením?

Novinky z EDU.cz - 17 Červen, 2011 - 11:07
VÚP sleduje výuku cizího jazyka na ZŠ pro žáky s logopedickým a se sluchovým postižením. Zařazení výuky cizího jazyka od 3. ročníku může být u těchto žáků problematické.
Kategorie: Jinde píší

Pražská muzejní noc s vůní fialek

Novinky z EDU.cz - 17 Červen, 2011 - 10:57
PMJAK připravilo na Pražskou muzejní noc 2011 doprovodné programy tematicky související s výstavou "Zlaté české ručičky. Historie a současný vývoj českého odborného školství".
Kategorie: Jinde píší

Odborná diskuse k projektovému záměru individuálního projektu národního OP VK

Novinky z EDU.cz - 17 Červen, 2011 - 10:17
Kulatý stůl k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání se bude konat dne 19. 7. 2011 na MŠMT.
Kategorie: Jinde píší

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3