Tipy

Podpora odborného vzdělávání v roce 2016

Ministerstvo školství vyhlásilo Rozvojový program na podporu odbroného vzdělávání v roce 2016. 

Cílem rozvojového programu je poskytnutím finančních prostředků zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání.

Stipendia pro studium v USA

Seminář Poradenského centra Fulbrightovy komise pokrývá otázky zvládnutí studia v USA z finanční stránky. Studijní poradce představí různé varianty a formy finanční pomoci pro vysokoškolské studium v USA, včetně programu vládních Fulbrightových stipendií.

Na vysokou školu do USA

Získejte základní přehled o možnostech studia v USA, jeho plánování, o typech škol a programů, postupu při výběru školy, průběhu přijímacího řízení a financování.

Bezplatný seminář se koná ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 16.30 v Poradenském centru Fulbrightovy komise v Karmelitské 17, Praha 1.

SEMINÁŘ " Sport v programu Erasmus+ "

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační seminář SPORT v programu Erasmus+, který se uskuteční 4. prosince 2015.

V Praze se sejdou inovátoři ve vzdělávání ze střední Evropy

S cílem výměny zkušeností při modernizačnách změnách a spolupráce v regionech se v Praze ve dnech 26. a 27. listopadu 2015 sejdou přední inovátoři ve vzdělávání ze zemí střední Evropy.

Informační seminář pro žadatele KA2 - Erasmus+ mládež

Dne 10. prosince 2015 se v Praze, v budově DZS uskuteční informační a konzultační den pro žadatele o grant v rámci Klíčové akce 2 Strategická partnerství programu Erasmus+ mládež.

Program (10.00 – 15.00 hod) 

Konference "Rozumíme současnému světu?"

Konferenci v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českou rozvojovou agenturou, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem pro vzdělávání a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci.

Informace MŠMT k možnostem dostudování studentů UJAK

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová činí veškeré kroky k zajištění možnosti dostudování pro studenty Univerzity Jana Amose Komenského, oborů Speciální pedagogika a Speciální pedagogika – učitelství. Těmto oborům skončila dne 30. 9. akreditace, MŠMT ji podle zákona o vysokých školách nemůže z vlastní iniciativy prodloužit.

Překročme plot - konference na téma mezinárodního dobrovolnictví v místních komunitách v ČR a na Islandu

Dne 11. listopadu 2015 se od 14 do 17, 30 hodin se koná konference na téma mezinárodní dobrovolnictví v místních komunitách v ČR a na Islandu.

Konference je určena všem zájemcům o téma mezinárodního dobrovolnictví, zejména zástupcům obcí, neziskových organizací, příspěvkových organizací i firem.

Nový dotační program na podporu nadaných žáků

MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 vyhlašuje dotační program, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2