Tisková zpráva o 5. mezinárodní konferenci mládeže v Praze

V rámci 5. mezinárodní konference mládeže pořádané Mezinárodní unií Jógy v denním životě byl její iniciátor, Jeho Svatost mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda pátek v poledne přijat náměstkyní primátora Markétou Reedovou, náměstkyní primátora Marií Kousalíkovou a radním Petrem Štěpánkem. „Učení, které přinášíte, je učením založeným na toleranci, porozumění a vzájemném pochopení, přála bych si, aby inspirovalo co možná nejvíce lidí nejen v České republice či Evropě, ale na celém světě,“ přivítala náměstkyně primátora Markéta Reedová Svámídžího v prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice. „Praha byla vždycky duchovní křižovatkou a mezi Čechy bychom našli řadu pokročilých duchovních osobností,“ uvedl svámí Mahéšvaránanda a zmínil příklad známého českého fotografa a mystika Františka Drtikola.

Večer pak v pražském kostele U Salvátora proběhl Barevný koncert za účasti Vlastislava Matouška s rodinou, Oldřicha Janoty, Ireny a Vojtěcha Havlových, dětského souboru Lakomé Barky a dalších významných českých hudebníků. Společně se jim podařilo zaplněnému hledišti představit multikulturní směsici hudebních žánrů, které neznají hranice.

Dnes program pokračuje celodenní 5. mezinárodní konferencí mládeže na téma „Zachraňme naši planetu“ v hale Hagibor, Izraelská 6, Praha 10. Konferenci pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma navštívilo několik stovek lidí, mezi nimi též významné osobnosti z oblastí kultury, vzdělávání, politiky a vědy. Čestnými hosty konference byli zástupce UNESCO ze Španělska Manule Perez Browne, zástupce ministerstva školství David Bartůšek, herec a hudebník Vladimír Javorský a režisér Petr Vachler.

V neděli 2. 12. proběhne ve velkém sále Lucerny v Praze 1 přednáška paramhans svámího Mahéšvaránandy na téma Manipúra čakra – centrum naší vitality, zdraví a vnitřní energie.

Mezinárodní konferenci mládeže 1. 12. 2007 zahájil Jeho Svatost paramhans svámí Mahéšvaránanda. Ve svém úvodním projevu uvedl, že Jóga v denním životě je celosvětová organizace, jejímž cílem je mimo jiné podpora míru, tolerance a porozumění mezi mladými lidmi, zabezpečení dostupnosti vzdělání mladým a snaha, aby od starší generace převzali Zemi alespoň ve stejném, ne-li lepším, stavu než v jakém ji jejich rodiče převzali od svých předků. Zdůraznil význam etiky a morálky ve vzdělávání mládeže, protože mládež je kulturou zítřka. Jejich výchova a tedy i další směřování společnosti však leží v rukou dospělých. Výchova by se neměla omezovat na školní docházku, stejně důležitá je sociální výchova v rodině a úcta k vlastním tradicím. Miliony dětí dnes žijí v rozvrácených rodinách, především v tzv. rozvinutých zemích. Pro děti je přitom důležitější láska a porozumění rodičů než peníze a hračky. Mladí lidé by také měli mít zajištěnou možnost svobodné volby náboženské víry.

Dále na konferenci zazněly mluvené, multimediální a hudební příspěvky mladých lidí ve věku 12 – 30 let ze 7 evropských zemí na různá témata. Vybíráme namátkou pouze několik zajímavých postřehů:

  • Česká republika je na předním místě v rozvodovosti v Evropě, denně rozvod rodičů postihne 80 dětí. Tento celoevropský trend rozvodovosti se začíná negativně projevovat i v asijských zemích, kde je tradičně velice silná role rodiny.
  • V evropském jídelníčku má čokoláda a káva velkou popularitu. Na západoafrických kakaových plantážích přitom pracuje odhadem 280 000 dětí ve věku 9-12 let za minimální mzdu, či pouze za stravu. V roce 1997 proto vzniklo sdružení Fair Trade, které zaručuje, že produkty s jejich certifikací byly vyrobeny za spravedlivých podmínek pro zemědělce. Nám naopak dávají při výběru potravin možnost tento stav ovlivnit.
  • Dalším tématem, které na konferenci zaznělo, byl dopad narůstající výroby masa na životní prostředí. Na výrobu jednoho kilogramu masa se spotřebuje 100-krát více vody než na výrobu stejného objemu brambor. Podle OSN patří volba vegetariánské stravy mezi nejefektivnější způsoby, jak podpořit trvale udržitelný rozvoj lidstva.

Čestným hostem konference byl Manuel Perez Browne, zástupce UNESCO ze Španělska, který účastníkům konference vysvětlil jakým způsobem pracují v Katalánsku s mladými lidmi z rozdílných kulturních, etnických a náboženských skupin, tak aby společně vytvářeli harmonickou společnost. Základem jejich strategie je organizace mezináboženských dialogů za účasti náboženských vůdců jednotlivých skupin a zapojení mládeže a veřejných činitelů do těchto aktivit. Výsledkem je nejen porozumění druhým, ale též sobě a podstatě vlastního náboženství a kultury. Na závěr svého projevu vyjádřil přání spolupráce, aby terénní aktivity UNESCO zaměřené na mládež mohly být obohaceny o techniky Jógy v denním životě.

Rezoluce - Konference mladeze 2007.doc

 

Zdroj: http://www.joga-v-dennim-zivote.cz/scripts/index.php?center=root

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1