Trvale udržitelný rozvoj - jaké jsou jeho cíle?

V roce 2015 přijalo mezinárodní společenství v rámci nové globální agendy udržitelného rozvoje soubor 17 cílů. Životní prostředí je základem každého z těchto cílů - od odstranění hladu až po snižování nerovností až po budování udržitelných komunit po celém světě.
Jaké jsou to tedy cíle?

1. Konec chudoby

Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě; extrémní chudoba je v současnosti definována jako život za méně než 1,25 dolaru na den

2. Konec hladu

Do roku 2030 vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a ohroženým, včetně malých dětí, k bezpečné, výživné a dostačující stravě po celý rok

3. Zdraví a kvalitní život

Do roku 2030 celosvětově snížit míru mateřské úmrtnosti na méně než 70 na 100 tisíc porodů.

4. Kvalitní vzdělání

Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávné a kvalitní primární a sekundární základní vzdělání, které bude mít odpovídající a efektivní studijní výsledky.

5. Rovnost mužů a žen

Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek.

6. Pitná voda, kanalizace

Do roku 2030 zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny.

7. Dostupné a čisté energie

Do roku 2030 zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým a moderním energetickým službám.

8. Dostupná práce a ekonomický růst

Udržovat ekonomický růst na hlavu v závislosti na podmínkách jednotlivých zemí, zejména minimálně 7procentní růst HDP ročně v nejméně rozvinutých zemích.

9. Průmysl, inovace a infrastruktura

Rozvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, zahrnující i regionální a přeshraniční infrastrukturu, na podporu ekonomického rozvoje a zvýšené kvality života, se zaměřením na ekonomicky dostupný a rovný přístup pro všechny.

10. Méně nerovností

Do roku 2030 postupně dosáhnout a udržet růst příjmůspodních 40 procent populace na úrovni vyšší než je celostátní průměr.

11. Udržitelná měasta a obce

Do roku 2030 zajistit všem přístup k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a základním službám, zlepšit podmínky bydlení ve slumech.

12. Odpovědná výroba a spotřeba

Uplatňovat desetiletý rámec programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu se zapojením všech států v čele s rozvinutými a s přihlédnutím k rozvoji a schopnostem států rozvojových.

13. Klimatická opatření

Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami.

14. Život ve vodě

Do roku 2025 předcházet a výrazně snižovat znečištění moří, zejména znečištění, které je způsobováno činností na pevnině, včetně odpadků a znečištění z živin.

15. Život na souši

Do roku 2020 zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání suchozemských a vnitrozemských sladkovodních ekosystémů a jejich služeb, zejména lesů, mokřadů, hor a suchých oblastí, v souladu se závazky z mezinárodních dohod.

16. Mír, spravedlnost a silné instituce

Výrazně snížit všechny formy násilí a související míru úmrtnosti všude na světě.

17. Partnerství ke splnění cílů

Posílit mobilizaci domácích zdrojů, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní podpory rozvojovým zemím, ke zlepšení domácích kapacit pro výběr daní a dalších příjmů.


Zdroj: www.osn.cz

Grafika zdroj: www.osn.cz

Vložila: B. Bieliková, srpen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1