Uprchlíci – legislativa

Úmluva o právním postavení uprchlíků

28. července 1951 byla v Ženevě přijata Úmluva o právním postavení uprchlíků a dne 31. ledna 1967 v New Yorku přijat Protokol týkající se právního postavení uprchlíků. S Úmluvou i Protokolem vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident republiky je ratifikoval.

Listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Úmluvě o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků byly uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 26. listopadu 1991.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 43 odst. 1 dnem 22. dubna 1954. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost na základě téhož článku odst. 2 dnem 24. února 1992. Protokol vstoupil v platnost v souladu se svým článkem VIII odst. 1 dnem 4. října 1967 a pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupil v platnost podle téhož článku odst. 2 dnem 26. listopadu 1991.

 

Právo azylu

Právo azylu je zakotveno v čl. 43 Listiny základních práv a svobod. Tato Listina je součástí ústavního pořádku České republiky. Vzhledem k tomu, že výše zmíněný zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, vykazoval mnohé nedostatky, byl vypracován nový zákon, č. 325/1999 Sb. o azylu, který vstoupil v platnost 1. 1. 2000. Schválením tohoto zákona se zákonodárce pokusil vyřešit nedostatky předchozí právní úpravy.

 

Zprávy o stavu lidských práv v České republice (www.vlada.cz)

Zákon o azylu (www.mvcr.cz)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (portal.gov.cz)

Úmluva o právním postavení uprchlíků (www.unhcr-centraleurope.org)

 

 

 

Poslední aktualizace: Tereza Komůrková, srpen 2015
Zdroj: uvedené webové stránky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1