Uprchlíci – organizace

 

 

Název organizace

Činnost organizace

web

Adresa

Telefon

e-mail

Centrum pro integraci cizinců o.s.

Sociální poradenství migrantům žijícím v ČR, Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince a vzdělávání lektorů pro jejich účely

http://www.cicpraha.org

 

Kubelíkova 55
130 00 Praha 3 - Žižkov

222 460 452

info@cicpraha.org

Český helsinský výbor

Organizace zabývající se ochranou lidských práv. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva. Působí v oblastech: vězeňství a trestní justice; práva vězňů a zadržených; policie; práva menšin; práva žen; dětská práva; cizinecká problematika.

www.helcom.cz

Štefánikova 21, Praha 5 (budova Úřadu práce MČ Praha 5, 1. patro)

257 221 142

info@helcom.cz

Člověk v tísni

Humanitární organizace, jejímž s cílem je pomáhat v krizových oblastech světa. "Společnost realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv ve světě."

www.clovekvtisni.cz

Šafaříkova 635/24, Praha 2

226 200 400

 

 

 

mail@clovekvtisni.cz

Charita Česká republika

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás. Pomáhá bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

http://www.charita.cz

Vladislavova 1460/12

110 00  Praha 1

296 243 333

sekretariat@charita.cz

Multikulturní centrum Praha

Multikulturní centrum Praha je nezisková organizace ukazující prostřednictvím veřejných debat, vzdělávací a informační činností, publikováním, atd., že mezikulturní soužití v České republice je možné a všestranně obohacující.

www.mkc.cz

Náplavní 1, Praha 2

296 325 345

infocentrum@mkc.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Cílem OPU je pomáhat uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky, kteří jsou ve své vlasti pronásledováni z důvodu politického, etnického, náboženského, rasového nebo kvůli své příslušnosti k určité sociální skupině, a také těm, kteří již v ČR požívají práva azylu a dočasné ochrany.

 

 

 

www.opu.cz

OPU - Praha

Kovářská 4, Praha 9, 190 00

730 158 779

opu@opu.cz 

Poradna pro integraci

Občanské sdružení, jehož cílem je pomoci při adaptaci a posléze integraci uprchlíků a ostatních cizinců do nového prostředí, s konečným cílem prevence negativních jevů, provázejících uprchlictví, zejména rasismu a xeofobie.

http://www.p-p-i.cz/

Opletalova 6

110 00 Praha 1

 

603 281 269 (sociální odd.)

603 807 567 (právní odd.)

 

praha@p-p-i.cz

Poradna pro uprchlíky

Poskytuje právní, sociální a psychologickou pomoc těm osobám, které z různých příčin musely opustit zemi svého původu a žádají ochranu na území České republiky.

www.migrace.com

Baranova 33, Praha 3

224 224 379

poradna@refug.cz

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

bezplatné právní, sociální a psychologické poradenství, realizace volnočasových a vzdělávacích programů a  komplexní sociálně-právní asistence dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům v namáhavém procesu integrace do majoritní společnosti

www.soze.cz

Mostecká 5

614 00 Brno

545 213 643 

soze@soze.cz

Slovo 21

Posláním organizace je boj proti rasismu, ochrana lidských práv, vytváření tolerance vůči minoritám, zejména Romům a budování multikulturní společnosti.

www.slovo21.cz

Štěpánská 1, Praha 2

222 518 554, 222 511 434

slovo21@centrum.cz

 

Čeština pro cizince

Czech for Foreigners

 

 Od června 2008  provozuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy portál, který  je tematicky zaměřený především na zkoušku z českého jazyka na úrovni A1 podle SERRJ (Společný evropský referenční rámec pro jazyky) pro trvalý pobyt cizinců v České republice.

 http://cestina-pro-cizince.cz/?hl=cs_CZ

 

(Národní ústav pro vzdělávání), Weilova 6, Praha 10

 

 

trvaly-pobyt@cestina-pro-cizince.cz

 

obcanstvi@cestina-pro-cizince.cz

Integrační centrum Praha o.p.s.

Integrační centrum Praha je nezisková organizace založená Magistrátem hl. m. Prahy, která poskytuje bezplatné služby cizincům ze zemí mimo EU. Mezi tyto služby patří právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, vzdělávací semináře, služby interkulturních pracovníků (doprovody na úřady a instituce) a interkulturní akce, které slouží k vzájemnému poznání cizinců a majoritní společnosti.

 

http://www.icpraha.com/

Žitná 1574/51

110 00 Praha 1

+420 252 543 846

info@icpraha.com

Mezinárodní

Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (www.unhcr-centraleurope.org)

Od roku 1951 UNHCR pomáhá lidem na celém světě, kteří byli donuceni opustit své domovy. Bezprizorním lidem poskytuje útočiště - ubytování, jídlo, vodu a léky a pomáhá jim najít domov v jiné zemi, nebo při návratu do domovů. Během pěti desítek let se stalo jednou z nejdůležitějších humanitárních organizací na světě - za dobu své existence pomohlo přibližně 50 milionům lidí začít nový život. V současnosti se stará ve 116 zemích o přibližně 19,2 milionů lidí.

 

 

UNHCR v ČR
Nám. Kinských 6 
150 00 Praha 5

Tel. 257 199 860-1
Fax: 257 199 862 
E-mail: czepr(zavinac)unhcr.org

 

 

Mezinárodní organizace pro migraci (www.iom.cz)

International Organization for Migration (IOM) je mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě. Byla založena v roce 1951 a v současné době má již 118 členských států a 20 pozorovatelů.

 

Český helsinský výbor (www.helcom.cz)

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva (IHF) se sídlem ve Vídni sdružující helsinské výbory z 46 členských zemí OBSE.

 

Amnesty International (www.amnesty.cz)

Amnesty International (AI) usiluje o dodržování lidských práv po celém světě. AI je dobrovolným sdružením lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv kdekoli na světě a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se jednotlivých obětí bezpráví a usilují o systémové změny ze strany vlád a mezinárodních institucí. Základem práce AI je spolehlivý výzkum.

 

 

 

Poslední aktualizace: Barbora Bělíková, duben 2018
Zdroj: uvedené webové stránky

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31