Uprchlíci – základní informace

Kdo je uprchlík

V běžném povědomí je uprchlík většinou skutečný nebo domnělý zločinec, který prchá před muži zákona - nejlépe na plátně amerického akčního filmu. Těm zasvěcenějším se zase vybaví tak nanejvýš obyvatelé východních zemí, kteří se mají špatně, a tak často bez náležitých dokladů odcházejí do Evropy, kde pracují jako nelegální dělníci. Proto mnohé z nás překvapí fakt, že uprchlík má již přes padesát let svou přesně vymezenou mezinárodní právní definici, která v sobě nezahrnuje ani jednu z výše popsaných variant. Člověk prchající před spravedlivým trestním stíháním ani ten, kdo opouští svou zemi s vidinou lepšího výdělku, není podle práva uprchlík.

 

Právní definice

Podle dvou základních dokumentů mezinárodního práva - Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků z roku 1967 - je uprchlík osoba, která "se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti...". Jednoduše řečeno je tedy uprchlík člověk, který utíká ze své země, protože má strach z pronásledování nebo se cítí ohrožen na životě. Pokud je člověk uprchlíkem, měla by mu být automaticky zajištěna základní práva a mělo by být především vyloučeno jeho navrácení do země, kde mu hrozí nebezpečí (tzv. princip non refoulement = nevydání). Tento princip je zakotven v článku 33 Úmluvy: „Žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoliv způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či politickému přesvědčení."

 

Definice uprchlíka v Úmluvě byla vytvořena především s ohledem na události za druhé světové války a ošetřovala situaci válečných a poválečných uprchlíků na území Evropy. Dodatečný Protokol sepsaný o šestnáct let později upustil od geografického a časového omezení definice uprchlíka a umožnil tak univerzálnější platnost Úmluvy. Jenže postupem doby se začaly objevovat další, nové formy uprchlictví, které se nedaly předjímat a na které se Úmluva nevztahovala. Výrazně se zvýšil počet občanských válek i etnických a náboženských ozbrojených konfliktů, které zplodily obrovské množství uprchlíků. Dodnes trvá spor o to, zda osoba prchající před válkou má nebo nemá být považována za uprchlíka, a některé země se zdráhají uznat nároky těchto lidí na ochranu.

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: Tereza Komůrková, srpen 2015
Zdroj: uprchlik.ecn.czwww.epravo.czwww.mvcr.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5