Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2006

V letošním roce se Vám opět dostává do ruky obsáhlá Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy, nyní za rok 2006. Je základním hodnotícím textem, který popisuje rozsah problému, aktuální trendy i realizovaná opatření v celém spektru protidrogové prevence, primární prevenci, léčbě, následné péči a programech Harm Reduction.

 

I v roce 2006 stále více lidí, problémových uživatelů i závislých na návykových látkách, žádalo o léčbu, a stoupal počet těch, kteří aktivně vyhledávali pomoc nízkoprahových služeb. Svědčí to o kvalitě programů primární prevence i o kvalitě a rozsahu sítě služeb v ostatních typech prevence. Stále však platí, že je třeba sledovat kvalitu služeb, rozvíjet je a pružně reagovat na měnící se potřeby drogové scény.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2006 se dá rozdělit do tří základních částí. První část poskytuje obecnou charakteristiku kraje, základní údaje o drogové scéně v hlavním městě a ukazuje nástroje protidrogové politiky města na celopražské úrovni i na místní úrovni městských částí. Součástí tohoto oddílu jsou i údaje o financování protidrogové politiky z rozpočtu města a rozpočtů městských částí v jednotlivých typech služeb. S tím souvisí základní přehled o výběrovém řízení "Zdravé město Praha 2006". Pro zachování a rozvoj služeb je finanční podpora projektů protidrogové prevence z rozpočtu kraje i městských částí naprosto nutná. V posledních čtyřech letech byla z rozpočtu města výrazně a systematicky podporována specifická primární prevence prováděná přímo na školách a ve školských zařízeních.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2006 je podkladem pro sestavení celkové zprávy za Českou republiku, proto jsou zmiňována i základní demografická data. Z tohoto důvodu má Výroční zpráva rozsáhlou druhou část, kterou tvoří tabulkové přehledy, doplňující a rozšiřující informace textu z první části. První část tabulek je přehledem statistických dat za jednotlivé programy všech typů prevence v roce 2006. Druhá část doplňuje text o podrobné informace, které se týkají financování služeb, třetí část se týká textu zprávy Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Základním zdrojem informací o možnostech protidrogové prevence ve specializovaných organizacích jsou protidrogoví koordinátoři, kteří pracují na úřadech městských částí hlavního města Prahy. Součástí Výroční zprávy je jejich adresář.

Závěrem bych velmi rád poděkoval všem, kteří se na této práci podíleli ať už aktivními příspěvky nebo přispěli vnuknutím idey, která je stejně potřebná a bez níž by nebyla tvůrčí práce schopna růstu.

MUDr. Pavel Bém
primátor hl. m. Prahy a předseda Protidrogové komise Rady hl. m. Prahy

Výroční zprávu v českém a anglickém jazyce ve formátu *.pdf ke stažení naleznete pod tímto textem.

 

 

AttachmentVelikost
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy 2006_CZ.pdf1.82 MB
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy 2006_ENG.pdf365.13 KB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2