Vyrovnávací příspěvek v těhotenství

pregnancyCo to je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a kdy si o něj můžete zažádat?

 

Poskytuje se zaměstnankyni, která  byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek. Dávka se poskytuje těhotné zaměstnankyni nebo matce do konce 9. měsíce po porodu, pokud vykonávala práci, která je těmto ženám zakázána. Také zaměstnankyni, která nemůže vykonávat dosavadní práci, protože podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení. Poskytuje se za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci. Těhotné zaměstnankyni se vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje do konce 9. měsíce po porodu a u žen, které kojí, pak po dobu kojení.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

U VPTM se postupuje při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.

Některé skupiny zaměstnankyň nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na VPTM nárok (např. zaměstnankyně zaměstnané na základě zaměstnání malého rozsahu, zaměstnankyně zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či členky kolektivních orgánů právnické osoby uvedené v § 5 písm. a) bodě 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

 

Postup při uplatňování nároku na dávky NP

Nárok na tuto dávku uplatňuje zaměstnankyně tiskopisem „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“,  který jí vydá ošetřující lékař nebo gynekolog, v jehož  péči je v době těhotenství a mateřství. V části A. potvrdí gynekolog předpokládaný den porodu. Vykonává-li pojištěnka práci těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a kojícím matkám zakázanou, předá tiskopis zaměstnavateli. Nemůže-li konat dosavadní práci z důvodu, že ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení, přestože nejde o práci, která je těmto ženám zakázána, předá tiskopis k doplnění svému ošetřujícímu lékaři  nebo lékaři poskytovatele pracovnělékařských služeb, které  v části B. bodu 2. uvede, zda podle jeho rozhodnutí práce, kterou dosud konala, ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení.  Poté předá tiskopis svému zaměstnavateli. Pojištěnka musí před předáním tiskopisu zaměstnavateli vyplnit část D tiskopisu.

 

Výplata dávek

Dávky vyplácí  příslušná OSSZ prostřednictvím účtu ČSSZ, a to  nejpozději do 1 měsíce následujícího po  dni, v němž jí  byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen. Dávky se pojištěnci poukazují na jeho účet u peněžního ústavu v ČR nebo se vyplácejí v hotovosti poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady na její doručení příjemce, tzn., že vyplacená dávka bude o tyto náklady snížena.  Současně s dávkou obdrží příjemce písemné oznámení o druhu vyplácené dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou byla dávka vyplacena. Oznámení se uvádí formou sdělení  příjemci na výpisu z účtu nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce). 

Více informací viz zákon 187/2006 o nemocenském pojištění (část třetí, hlava VII)

 

Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete ZDE

 

 

 

Zdroj: www.portal.gov.cz, www.mpsv.cz, www.cssz.cz
Poslední aktualizace: Simona Fialová, únor 2018

Komentáře

RE: Převedení na jinou práci není vhodné

Dobrý den,

zaměstnavatel má povinnost převézt těhotnou ženu na jinou práci, když nemůže svoji práci v těhotenství vykonávat. Pokud zaměstnavatel nemůže ženu převést na jinou práci, protože ji nemá, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, protože zaměstnavatel není schopen splnit povinnost, kterou mu zákoník práce ukládá.

Zaměstnanci po tuto dobu přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Žena má i v tomto případě nárok na vyrovnávací příspěvek v mateřství, jeho výše se pak odvozuje od výše této náhrady mzdy nebo platu.

Markéta Žáková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5