Vystudujte střední školu ve Francii nebo v Německu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo výběrová řízení pro uchazeče o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes a dodatečné výběrové řízení pro zájemce o studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Studium na francouzských lyceích začne ve školním roce 2011/2012. Studium je tříleté a je zakončeno francouzskou maturitní zkouškou, která Vám po návratu do ČR bude uznána MŠMT jako ekvivalent maturitní zkoušky konané v ČR. Francouzská strana hradí studentům 75% nákladů na stravu a ubytování, kapesné a poskytne většinu potřebných studijních pomůcek. Zbývajících 25% nákladů (cca 1000 eur/ 10 měsíců školního roku) si žák hradí sám. Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky, do Nîmes pouze dívky. První část výběrového řízení proběhne v polovině března 2011 formou písemných zkoušek (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování) a z matematiky (v rozsahu učiva ZŠ a 1. pololetí 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, 60 minut na vypracování). Druhá část výběrového řízení se bude konat v dubnu nebo květnu 2011 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut) s uchazečem/uchazečkou o studium. K pohovoru budou v omezeném počtu pozváni pouze uchazeči a uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení.

 

Podmínky účasti výběrového řízení:

 • uchazeč/ka je občanem/občankou České republiky; 
 • je žákem/žákyní 1. ročníku čtyřletého gymnázia (popř. odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia) nebo 3. ročníku šestiletého studia v česko-francouzských třídách gymnázia;
 • dovrší k datu 1. 5. 2011 věk nejvýše 17 let;
 • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl schopen/byla schopna po krátké aklimatizaci učit se všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • ovládá nejméně jeden další studovaný cizí jazyk (angličtina, němčina);
 • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1, 8;
 • předloží lékařské osvědčení o celkovém velmi dobrém zdravotním stavu (v českém jazyce).

Bližší informace a žádost o zařazení do výběrového řízení naleznete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/studium-na-lyceich-ve-francouzskem-dijonu-a-nimes

 

Od školního roku 2010/2011 se uvolnila místa ke studiu v 7., 8. a 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu, který se realizuje na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Výukové materiály, ubytování a stravování na internátě jsou hrazeny českým a saským ministerstvem. Součástí stipendia není žádná finanční částka kromě kapesného. Úspěšní absolventi gymnázia získají po dvanáctileté školní docházce (o rok dříve, než jejich vrstevníci v ČR) německé maturitní vysvědčení, které je v České republice nostrifikováno.

Předpoklady ke přijetí: 

 • velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole
 • velmi dobrá znalost německého jazyka
 • dobrá znalost anglického jazyka
 • schopnost rychle se přizpůsobit studiu a životu v cizině
Do 7. a 8. ročníku se mohou hlásit žáci základní školy i žáci odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. O přijetí do 10. ročníku se mohou ucházet žáci z 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Přihlášky zasílejte do 31.1.2011 na adresu: PhDr. J. Urbánek, Friedrich-Schiller-Gymnasium, Seminarstr. 3, D-01796 Pirna. V přihlášce uveďte jméno, příjmení, datum narození, bydliště včetně telefonního/e-mailového spojení, adresu školy, kterou navštěvujete spolu s kopiemi vysvědčení za poslední klasifikační období.

Zájemci budou vyzváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k pohovoru, při kterém prokáží znalosti z německého, anglického jazyka (písemně i ústně) a matematiky (písemně). Výběr se uskuteční v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně s předběžným termínem ve druhé polovině února 2011.

 

Zdroj: MŠMT  www.msmt.cz

Vložila Eva Jogheeová, 27. ledna 2011

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1