Xenofobie a rasismus - literatura

Report on the State of Human Rights in the Czech Republic in 2000, Czech Helsinki Committee, Praha 2001.

Report on the State of Human Rights in the Czech Republic in 2001, Czech Helsinki Committee, Praha 2002.

Rozmanitost a soudržnost: nové úkoly v oblasti integrace imigrantů a menšin, Rada Evropy 2000, česká verze Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2001.

 

Výchova k toleranci a proti rasismu - Multikulturní výchova v praxi, Tatjana Šišková, 2008

 Šišková, T.: Menšiny a migranti v České republice, Portál Praha 2001.

Fraser, A.: Cikáni, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998.

Zbořil, Z.: Soudobý antisemitismus, evropské dědictví nenávisti a tolerance, in Mezinárodní politika 7/2001.

Zpráva České republiky o plnění závazků plynoucích z mezinárodní Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, Praha 1999.

Zpráva Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice v roce 2001, Český helsinský výbor, Praha 2002.

Zpráva Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice v roce 2000, Český helsinský výbor, Praha 2001.

Česká xenofobie. Praha : Votobia, 1998

Wolf Josef: Člověk a jeho svět. II., Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti Praha : Karolinum 2000

Čaněk, David: Národ, národnost, menšiny a rasismus, Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku1996

Fredrickson, Georgie: Rasismus: stručná historie Praha : BB art 2003

Černý, Václav  Rasismus, jeho základy a vývoj,  V Olomouci : Votobia 1995

Ben Jelloun, Tahar: Tati, co je to rasismus? V Praze : Dauphin 2004

Kotlán, Pavel: Demokracie ve stínu: extremismus, terorismus, fašismus, komunismus, Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates 2003

Danics, Štefan:  Extremismus, Praha Triton : Existencialia 2003

Danics, Štefan: Extremismus hrozba demokracie, Praha : Police history 2002

Chmelík, Jan: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty Praha: Linde 2001

Extremismus mládeže v České republice, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996

Mareš Miroslav: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR,  Brno : Barrister & Principal, 2003

Tuláček, Jan: Člověk a lidská práva : pro čtenáře od 9 let, Praha: Albatros, 1992

Člověk a lidská práva: sbírka úmluv a deklarací,  Praha: Spektrum, 1990

Lidská práva : časopis Českého helsinského výboru, Praha : Český helsinský výbor, 1999-2002

Komárková Božena: Lidská práva, Heršpice : EMAN 1997

Machalová Tatiana a kolektiv: Lidská práva proti rasismu, Brno : Doplněk, 2001

Chutná, Monika, Jílek, Dalibor: Lidská práva v mezinárodních dokumentech, Brno : Masarykova univerzita 1994

Lidská práva v praxi: manuál pro sociální práci s obětmi obchodu se ženami a dětmi, La Strada ČR 2002

Havelková: Hana, Lidská práva, ženy a společnost, Praha: Evropské středisko UNESCO pro výchovu k lidským právům 1992

Císařová Dagmar: Občanská a lidská práva, Praha: Aleko 1992

Cože? Já, a rasista?, Multikulturní centrum Praha, Praha 2002.

Černobílý život, Gallery, Praha 2000.

Davidová, E.: Cesty Rómů. Univerzita Palackého, Olomouc 1995.

Romové v ČR, Socioklub, Praha 1999.

Hübschmannová, M.: Šaj pes dovakeras - Můžeme se domluvit, Univerzita Palackého, Olomouc, 1993.

Lacková, E.: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, Triáda, Praha 1997.

Nečas, C.: Romové včera a dnes, Univerzita Palackého, Olomouc, 1994.

Rámec integrační politiky, Rada Evropy 2000, česká verze Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2001.

 

Zdroj: Internet
Posldení aktualizace: Barbora Bělíková, srpen 2017.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2