Zákadní informace o matrikách a matričních dokladech

Co je matriční úřad

Matričními úřady jsou obecní úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem.
 

Co obsahují matriční knihy

Do matričních knih se zapisuje:

 • narození
 • uzavření manželství
 • vznik registrovaného partnerství
 • úmrtí fyzických osob

 - ke kterým došlo v České republice

 • Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují.

 

Zvláštní matrika

Do zvláštní matriky, kterou vede Úřad městské části Brno-střed,  se zapisuje narození, uzavření manželství , vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterému došlo na:

 • území cizího státu
 • zastupitelském úřadu ČR
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

 

Co jsou matriční doklady

Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady, které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání. Jedná se o:

 • rodný list
 • oddací list
 • úmrtní list
 • doklad o registrovaném partnerství

 

Kdo může nahlížet do matričních knih

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav). 

Matriční úřad povolí nahlédnutí do matriční knihy:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům těchto osob,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

 

Podrobné informace o nahlížení do matričních knih, vydávání matričních dokladů, zápisu do zvláštní matriky a ověřování platnosti matričních dokladů pro použití v cizině naleznete přehledně zpracované na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Odkaz na znění zákona o matrikách ZDE

 

 

Poslední aktualizace Simona Fialová, květen 2019
Zdroj: http://www.mvcr.cz/matriky.aspx

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5