Znáte organizaci IAESTE?

 IAESTE International (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe) je mezinárodní, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje mladé lidi po celém světě.

 

 

Organizace IAESTE byla založena v roce 1948 deseti evropskými státy (mimo jiné Československem) a slaví tedy letos 62 let od svého vzniku. Důvodem pro její založení byla snaha zlepšit porozumění mezi národy a kulturami a tím předcházet dalším válečným konfliktům.

Během padesátých let byla činnost IAESTE na našem území zakázána, obrat však nastal v roce 1965, kdy byla znovu povolena. Od té doby vycestovalo z Česka do světa přes 6000 studentů technických univerzit. Dnes má svá lokální centra IAESTE osm českých technických univerzit: ČVUT Praha, MZLU Brno, TU Liberec, UTB Zlín, VŠB Ostrava, VŠCHT Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň. 

IAESTE ČR je nezisková organizace a jako taková získává finanční zdroje především zprostředkováváním komunikace mezi studenty technických univerzit a firmami, které mají o čerstvé absolventy zájem. K tomuto účelu organizuje v současnosti IAESTE několik projektů majících za úkol pomoci studentům při hledání prvního zaměstnání po absolvování univerzity a firmám při hledání aktivních a perspektivních zaměstnanců. Kromě finančních zdrojů umožňují tyto projekty získat praktické zkušenosti v oblasti řízení projektů a lidských zdrojů, komunikace, týmové práce apod.

Každý rok umožní české pobočky IAESTE více než sto studentům možnost absolvovat pracovní stáž v zahraničí v rámci výměnného programu. Tyto stáže umožňují studentům získat zkušenosti v oboru, který studují. Od výzkumné a experimentální práce v laboratořích, přes spolupráci s manažery firem a návrhy v projekčních kancelářích až po účastnění se samotného výrobního procesu tzv. „na místě".

Studenti mohou vycestovat do některé z 85 zemí na 5 kontinentech, kde má IAESTE své pobočky. Mají tak šanci dostat se nejen do „klasických" cílů studentů cestujících za pracovními zkušenostmi, jako jsou třeba USA nebo Spojené království, ale také na mnohem exotičtější (ale neméně zajímavá) místa, jako je třeba Mexiko, Írán, Japonsko či prudce se rozvíjející Spojené arabské emiráty.

Zkušenosti ze stáží v zahraničí tak dávají budoucím absolventům velkou výhodu v očích zaměstnavatelů oproti jejich vrstevníkům, kteří získali praxi v Česku, nebo dokonce praxi žádnou neabsolvovali.

Dalším projektem IAESTE ČR jsou veletrhy pracovních příležitostí iKariéra pořádané každoročně šesti univerzitami, kterých se pravidelně účastní stovky studentů. Jedná se o největší akci svého druhu v ČR. Na veletrhu iKariéra nabízejí jednotlivé firmy zaměstnání, praxe, témata diplomových prací, stipendia a brigády. Největší z těchto veletrhů pořádá lokální centrum IAESTE při ČVUT Praha. Letos tato akce proběhne 10.3. na ČVUT. Na dalších vysokých školách jsou veletrhy připravovány pro termíny: 24.3. v Plzni, 30.-31.3. ve Zlíně, 13.4. VŠCHT a 14.4. v Brně. Rostoucí zájem o tyto projekty ukazuje, že začíná být stále citelnější nouze o kvalitní absolventy vysokých technických škol a podniky se musí čím dál více snažit o získání perspektivních zaměstnanců.

Další možností, jak oslovit studenty, je Katalog iKariéra, který ve vzájemné spolupráci vydávají lokální centra a jednotlivé firmy v něm mohou inzerovat obdobné nabídky, jako na veletrhu. Katalog je každoročně distribuován studentům zdarma.

Pro společnosti, které nemají zájem o účast na veletrzích a přece mohou studentům leccos nabídnout a pro studenty, kteří nenavštívili veletrh, vyvinuli členové IAESTE portál iKariera.cz, kde mohou firmy  zveřejňovat nabídky zaměstnání, stipendií, praxí a trainee programů pro techniky. Tento portál má již dobré místo mezi ostatními komerčně provozovanými job servery.

 

IAESTE je zavedenou fungující mezinárodní organizací, která se snaží rozvíjet schopnosti a zkušenosti studentů a rozšiřovat jejich obzory. Zároveň pomáhá rozvíjejícím se státům v zavádění výměnných programů a se zakládáním poboček IAESTE. Kromě přínosu studentům při získávání zkušeností tak poskytuje i přínos celospolečenský v podobě seznamování odlišných kultur přesně tak, jak to bylo před dvaašedesáti lety formulováno.

 

Zdroj: Pavel Matyska, IAESTE International 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2